Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] T
Ten heaven
Tenbin balance
Tenchinage heaven-earth-throw